Bolivia

Hedadura: 1.098.581 Km2

Biztanleak: 8.137.113

Datu interesgarriak:

 • Ikusmen-desgaitasuna edo itsutasuna duten 400.000 pertsona bizi dira bertan.
 • Biztanleriaren % 12,5ek baino ez dute begi-sistemaren arreta egokia jasotzen; gainerako % 87,5 baztertuta daude.
 • 70.000 pertsona daude oftalmologo bakoitzeko.
 • Populazio-maila horretarako, gutxienez 350 oftalmologo egon beharko lirateke (kasurik onenean, 700), baina 130 baino ez daude herrialde osoan.

Guayameríngo begi-osasunaren arloko proiektua

Guayameríngo begi-osasunaren arloko proiektua

GARAPEN-MAILA ETA PROIEKTUAREN XEDEA Guayaramerín Boliviako udalerria bat da. Beni departamenduan dago, Vaca Díez probintzian, Mamoré ibaiaren ezkerraldean eta Guajará-Mirim udalerri brasildarraren aurrean. Riberaltatik 93 km-ra dago, eta Trinidadetik 1.115 km-ra. Gure xedea oftalmologia-unitate bat eraikitzea sustatzea eta bere hornikuntza bermatzea da. Izan ere, Guayaramerínen eta inguruko herrietan, hala nola Pandon eta Riberaltan, biztanleek begi-osasunaren […]

San Borjako tsimané etniaren estaldura oftalmologikoa

San Borjako tsimané etniaren estaldura oftalmologikoa

BURUTUTAKO JARDUEREN LABURPENA Kirurgia-kanpainak burutzea zentrora aldizka egindako bisita medikoetan. Pertsonal medikoa trebatu eta prestatzea, bai tokiko oftalmologoak eta bai laguntzaileak heziz. Kirurgiak egiteko behar diren sargai eta ekipamenduak bermatzeko prozesuan parte hartzea. Biztanleriari begietako osasun-zerbitzu jarraitua ematen zaiola bermatzea. Gaixoak erakartzeko eta pazienteak prestatzeko jarduerak burutzea. Berariaz etnia horri zuzendutako begi-osasunaren prebentzioari buruzko programak […]

Nuestra Señora de Pompeya osasun-zentroa

Nuestra Señora de Pompeya osasun-zentroa

BURUTUTAKO JARDUEREN LABURPENA Zentroko oftalmologia-unitatea hornitu, instalatu eta abiaraztea (2004. urtea). Kirurgia-kanpainak burutzea zentrora aldizka egindako bisita medikoetan. Pertsonal medikoa trebatu eta prestatzea, bai tokiko oftalmologoak eta bai laguntzaileak heziz. Kirurgiak egiteko behar diren sargai eta ekipamenduak bermatzeko prozesuan parte hartzea. Biztanleriari begietako osasun-zerbitzu jarraitua ematen zaiola bermatzea. Gaixoak erakartzeko eta pazienteak prestatzeko jarduerak burutzea. […]

Kirurgia intentsiboko kanpainak Cochabamban

Kirurgia intentsiboko kanpainak Cochabamban

BURUTUTAKO JARDUEREN LABURPENA Ekipamenduak berritzea. Bereziki baliabiderik gabeko biztanleriari begietako osasun-zerbitzu jarraitua ematea. Zentrora aldizka egindako bisita medikoetan kirurgia-kanpaina intentsiboak egitea. Pertsonal medikoa trebatu eta prestatzea, tokiko oftalmologoak eta laguntzaileak heziz. Kirurgiak egiteko behar diren sargaiak bermatzeko prozesuan parte hartzea. Kanpainak antolatzen eta finantzatzen parte hartzea. Sentsibilizazioari eta burututako jardueren komunikazioari buruzko ekintzak egitea. Tokiko […]