Nortzuk Gara

Gurearen tankerako proiektu batek
ondo merezita dauka zure ekarpentxoa.
Egin ezazu! Horixe da begirada lagunkidea.

Kontuak, argi

Urteko kontuak patronatuak onetsi ditu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan gordailatu dira, azter eta ikuska daitezen.

2016ko txosten ekonomikoa:

PDF - Fundazioen Erregistroa - Eusko Jaurlaritzaren kontu-gordailua

Diru-sarrerak

Publikoak 6.000,00

Lankidetzako diru-laguntzak

Pribatuak47.978,42

Ekarpen pribatuak, enpresak eta erakundeak

Guztira: 53.978,42

Diru-sarrerak

Gastuak

Jardueraren gastuak: 94.448,40

Administrazio gastuak: 14.149,74

Finantza eragiketen soberakina: 83,94

Guztira: 108,682,08

Gastuak